Các mẫu đơn

Cập nhật 17:52:06 - 09/08/2013 - Lượt view 10842
Công ty luật An Ánh Dương cung cấp các mẫu đơn dùng trong lĩnh vực Doanh nghiệp để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với công ty để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp

Công ty luật An Ánh Dương cung cấp các mẫu đơn dùng trong lĩnh vực Doanh nghiệp để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với công ty để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

STT

Danh mục

Ký hiệu

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

 

1

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

4

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I-4

5

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6

7

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7

8

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục I-8

9

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (áp dụng cho công ty TNHH một thành viên)

Phụ lục I-9

II

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

 

10

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1

11

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

12

Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

13

Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4

14

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

15

Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục II-6

16

Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-7

17

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-8

18

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-9

19

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-10

20

Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-11

21

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-12

22

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-13

23

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-14

24

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-15

25

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-16

26

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập

Phụ lục II-17

27

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-18

III

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

 

28

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-1

29

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

30

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

31

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

32

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-5

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

IV

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

 

33

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

34

Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV-2

35

Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-3

36

Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục IV-4

37

Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục IV-5

38

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục IV-6

V

Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

 

39

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-1

40

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh

Phụ lục V-2

41

Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục V-3

42

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế

Phụ lục V-4

43

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-5

44

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V-6

45

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động

Phụ lục V-7

46

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-8

47

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-9

48

Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-10

49

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-11

50

Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp (xin ý kiến cơ quan công an và cơ quan thuế)

Phụ lục V-12

51

Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp

Phụ lục V-13

52

Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập

Phụ lục V-14

53

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-15

54

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phụ lục V-16

55

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục V-17

VI

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

 

56

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

57

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-2

58

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-3

59

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-4

60

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-5

VII

Phụ lục khác

 

61

Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh

Phụ lục VII-1

62

Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VII-2

63

Hướng dẫn về (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Phụ lục VII-3

 

 

Phụ lục I: (Download tại đây).

Phụ lục II: (Download tại đây).

Phụ lục III: (Download tại đây).

Phụ lục IV: (Download tại đây).

Phụ lục V: (Download tại đây).

Phụ lục VI: (Download tại đây).

Phụ lục VII: (Download tại đây).


Tin khác