Tái cấu trúc doanh nghiệp

Cập nhật 17:50:27 - 09/08/2013 - Lượt view 15172
Công ty Luật An Ánh Dương có nhiều kinh nghiệm trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm: Chuyển đổi mọi loại hình doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp – Giải thể doanh nghiệp. Dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Công ty Luật An Ánh Dương có nhiều kinh nghiệm trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm: Chuyển đổi mọi loại hình doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp – Giải thể doanh nghiệp. Dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.    


1. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 


a.  Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình công ty:
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại; 
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại;
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại; 
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại; 
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại;
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại.
b. Quy trình thực hiện chuyển đổi loại hình công ty:
+ Xây dựng phương án thực hiện công việc với khách hàng
- Đánh giá yêu cầu công việc; 
- Phương án chi tiết thực hiện công việc 
- Ký kết Hợp đồng dịch vụ 
+ Phương án chuyển đổi loại hình công ty: 
- Nội dung chuyển đổi loại hình công ty; 
- Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; 
- Cách thức sử dụng lao động; 
- Nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi; 
- Thời hạn thực hiện chuyển đổi; 
c. Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty:
- Biên bản họp về việc chuyển đổi;
- Quyết định về việc chuyển đổi; 
- Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, danh sách thành viên/cổ đông, điều lệ công ty; 
- Các tài liệu cần thiết khác. 
d. Luật An Ánh Dương đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi:
- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư; 
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế tại sở Kế hoạch và đầu tư; 
- Đăng ký khắc dấu cho công ty tại cơ quan công an có thẩm quyền; 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu của doanh nghiệp. 


2. Tư vấn sáp nhập công ty


a. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập công ty: 
- Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;
- Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập; 
- Thủ tục và điều kiện sáp nhập; 
- Phương án sử dụng lao động; 
- Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; 
- Thời hạn thực hiện sáp nhập; 
- Xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
- Các nội dung khác có liên quan.
b. Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ sáp nhập công ty: 
- Biên bản, quyết định của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập; 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; 
- Danh sách thành viên/cổ đông; 
- Điều lệ công ty;
- Các tài liệu cần thiết khác. 
c. Đại diện thực hiện các thủ tục: 
- Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư; 
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp; 
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế tại sở Kế hoạch và đầu tư;
- Đăng ký khắc dấu tại cơ quan công an có thẩm quyền; 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty; 
d. Cam kết dịch vụ sau sáp nhập công ty: 
- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi; 
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu; 
- Hướng dẫn các thủ tục liên quan tại Văn phòng Công ty Luật An Ánh Dương.


3. Tư vấn giải thể doanh nghiệp 

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.
a. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp: 
- Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp; 
- Cách thức tiến hành họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp; 
- Cách thức ra quyết định về việc giải thể; 
- Cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động; 
- Thủ tục đăng báo giải thể; 
- Phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp; 
- Thủ tục đóng mã số thuế; 
- Thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản; 
- Thủ tục huỷ dấu và trả giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; 
- Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
b. Hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp: 
- Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp; 
- Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp; 
- Thông báo giải thể doanh nghiệp; 
- Công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế tại cơ quan thuế; 
- Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản; 
- Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị quyết toán thuế; 
- Các văn bản khác có liên quan.
c. Phạm vi công việc thực hiện của Luật An Ánh Dương:
- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ có liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp; 
- Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh; 
- Kết hợp cùng với doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu tại công an;
- Đại diện doanh nghiệp nhận Xác nhận đã trả dấu của công an; 
- Đại diện doanh nghiệp nhận trả lời kết quả hồ sơ; 
- Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả giải thể;
- Soạn thảo các giấy tờ có liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc đóng mã số thuế tại cơ quan thuế và tài khoản tại ngân hàng. 

(Hãy liên hệ với An Ánh Dương chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể với chi phí và dịch vụ tốt nhất).


Tin khác