Các dịch vụ cho Việt Kiều

       Trong những năm gần đây, số lượng Kiều bào trở về nước đầu tư, kinh doanh cũng như định cư, sinh sống ngày càng gia tăng . Để giúp người Việt Kiều an tâm hơn trong việc thực hiện các hoạt động, giao dịch của mình, MILD SUNSHINE LAW FIRM đã và đang cung cấp các Dịch vụ pháp lý cho người Việt Kiều:

-          Những thủ tục liên quan đến Hộ tịch: Quốc tịch (Nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch, xin thôi quốc tịch, xác nhận quốc tịch Việt Nam…), thủ tục về Giấy khai sinh, kết hôn, xin thẻ tạm trú, thường trú, nhập khẩu…

-          Xin Hộ chiếu Việt Nam, gia hạn Visa, xin giấy phép lao động…

-          Thủ tục đầu tư, kinh doanh mua bán…

-          Những thủ tục liên quan đến mua bán, thừa kế, tặng cho…đối với tài sản nhà đất.

-          Các thủ tục khác có liên quan.

Hãy liên hệ với MILD SUNSHINE LAW FIRM để được hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp của bạn.