Dv cho người nước ngoài

       Nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các nước trên thế giới, nhu cầu làm ăn, sinh sống của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam chính vì vậy cũng gia tăng một cách đáng kể. Những dịch vụ pháp lý liên quan đến người nước ngoài tại MILD SUNSHINE LAW FIRM bao gồm:

- Thủ tục xin cấp Visa, gia hạn Visa, xin giấy miễn thị thực Việt Nam...

- Thủ tục đăng ký kết hôn, ly hôn, nhận nuôi con nuôi...tại Việt Nam.

- Thủ tuc xin giấy phép lao động, xin thẻ tạm trú, thường trú ...cho người nước ngoài.

- Thủ tục đầu tư, kinh doanh, thành lập Doanh nghiệp..cho người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

- Thủ tục liên quan đến nhà đất.

- Các thủ tục liên quan đến người nước ngoài khác.

Hãy liên hệ với MILD SUNSHINE LAW FIRM để được hướng dẫn chi tiết cho từng trường hợp của bạn.