Luật sư hành chính

Quản lý hành chính là bộ phận rất rộng trong hoạt động quản lý điều hành của Nhà nước, các quyết định của các cơ quan quản lý hành chính (quyết định thu hồi đất, hoạt động thu thuế, truy thu thuế, quyết định xử phạt vi phạm an toàn giao thông,…) ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi của công dân trước cơ quan công quyền cũng như bảo đảm cho hoạt động quản lý hành chính chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, pháp luật quy định cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

       Quyền khiếu kiện quyết định của cán bộ, công chức nhà nước là cần thiết và mang những ý nghĩa, giá trị tốt đẹp nhưng thực hiện quyền đòi hỏi người khiếu kiện phải hiểu và biết cách vận dụng luật pháp chặt chẽ và chắc chắn trong khi đó phần đông người đi khiếu kiện là người dân vốn ít hiểu biết pháp luật, nhất là các quy định về quản lý hành chính, nên khó chứng minh được tính bất hợp pháp của quyết định hành chính hay hành vi hành chính của bên bị kiện, thực tế của tình trạng này là tỷ lệ khiếu nại, khiếu kiện hàng năm vẫn ở mức cao, tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp vẫn chưa chấm dứt nhất là trong lĩnh vực đất đai, nghiêm trọng hơn là mất quyền khiếu kiện khi thời hiệu không còn. Chính thực trạng này cho thấy vai trò của luật sư tham gia tranh tụng cũng như giúp đỡ người dân về những khía cạnh pháp lý khác trong các vụ việc về hành chính là hết sức cần thiết. Trong thời gian qua, đã có không ít khách hàng tìm đến đội ngũ luật sư của Luật An Ánh Dương để được tư vấn, hỗ trợ thực hiện. Đến với Luật An Ánh Dương quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sẽ được bảo vệ tuyệt đối trước cơ quan công quyền.

    Nội dung tư vấn của Luật An Ánh Dương trong các khiếu kiện hành chính:

  • Nghiên cứu hồ sơ pháp lý; thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc của khách hàng;
  • Xác định đối tượng khiếu nại, đối tượng khởi kiện vụ án hành chính;
  • Xác định cơ quan thụ lý khiếu nại, thẩm quyền của Tòa án trong vụ án hành chính;
  • Xác định tư cách của các bên tranh chấp;
  • Phân tích hậu quả pháp lý của hành vi hành chính, quyết định hành chính;
  • Xác định tính chất, mức độ thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại;
  • Tư vấn khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại, trình tự, thủ tục tố tụng vụ án hành chính;
  • Tư vấn khách hàng viết đơn khiếu nại, đơn khởi kiện; hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, bằng chứng; đưa ra bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong suốt quá trình giải quyết khiếu kiện;
  • Tham gia tố tụng, thực hiện khiếu nại, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi được ủy quyền.
Hiển thị:

Trình tự, thủ tục khiếu nại
Ngày đăng tin: 19:31:50 - 09/08/2013 - Số lần xem: 13153
Đối tượng khiếu nại Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính ...
Trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính
Ngày đăng tin: 19:33:06 - 09/08/2013 - Số lần xem: 13800
Đối tượng khởi kiện Quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức. Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử ...