Thay đổi đăng ký kinh doanh

Cập nhật 17:49:00 - 09/08/2013 - Lượt view 14232
Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, vì nhiều yếu tố khác nhau mà công ty (Doanh nghiệp) có sự thay đổi nội dung so với nội dung đăng ký ban đầu. Công ty Luật An Ánh Dương cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh dưới đây:

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, vì nhiều yếu tố khác nhau mà công ty (Doanh nghiệp) có sự thay đổi nội dung so với nội dung đăng ký ban đầu. Công ty Luật An Ánh Dương cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh dưới đây:


1. Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm: 
- Thay đổi tên doanh nghiệp.

- Thay đổi địa chỉ trụ sở 
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty như: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh 
- Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần 
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty. Bao gồm: Tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn 
2. Những dịch vụ mà An Ánh Dương cung cấp cho khách hàng khi thay đổi nội dung kinh doanh:
- Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 
- Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
- Đăng ký và khắc dấu pháp nhân đối với các trường hợp phải đăng ký dấu mới 
- Nhận kết quả 
 3. Những ưu đãi đối với khách hàng sử dụng dịch vụ: 
- Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký thuế
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email)

4. Phí dịch vụ 
Phí dịch vụ dựa theo khối lượng công việc cũng như thời hạn khách hàng mong muốn nhận được kết quả dịch vụ. 
(Hãy liên hệ với An Ánh Dương chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể với chi phí và dịch vụ tốt nhất).