Tư vấn về xác định cha mẹ con

Cập nhật 10:10:42 - 09/09/2013 - Lượt view 10175
Nghĩa vụ cấp dưỡng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho con chưa thành niên chỉ được đặt ra khi giữa họ có quan hệ huyết thống và được pháp luật công nhận. Như vậy, trường hợp của con ngoài giá thú có hiển nhiên làm phát sinh quan hệ cha mẹ con và đặt ra trách nhiệm với họ không?

Nghĩa vụ cấp dưỡng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho con chưa thành niên chỉ được đặt ra khi giữa họ có quan hệ huyết thống và được pháp luật công nhận. Như vậy, trường hợp của con ngoài giá thú có hiển nhiên làm phát sinh quan hệ cha mẹ con và đặt ra trách nhiệm với họ không?

1.      Xác định cha mẹ

Được pháp luật thừa nhận là cha mẹ trong các trường hợp sau đây:

+        Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng.

+        Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng.

+        Con sinh ra trong vòng 300 ngày, kể từ ngày người chồng chết hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án xử cho vợ chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật, thì được xác định là con chung của hai người.

+        Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định. Trong trường hợp cần thiết thì phải giám định gien. Người có yêu cầu giám định gien phải nộp lệ phí giám định gien.

2.      Điều kiện để đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

+        Người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con phải còn sống vào thời điểm đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.

+        Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ, con trong trường hợp cha, mẹ đã chết, nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện không có tranh chấp.

+        Trong trường hợp cha, mẹ của trẻ chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn, người mẹ để con lại cho người cha và bỏ đi không xác định được địa chỉ, thì người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải có ý kiến của người mẹ.

+        Trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con.

3.      Thẩm quyền giải quyết

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

4.      Hồ sơ xác định cha mẹ cho con

+        Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định. Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người hiện là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+        Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh của người con.

+        Bản chính chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con.

+        Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

+        Giấy chứng tử của cha, mẹ trong trường hợp nhận cha, mẹ đã chết.

5.      Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là không quá 10 ngày làm việc.

Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết.

Các mẫu đơn đính kèm:

  Tờ khai nhận cha, mẹ, con.


Tin khác