Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Cập nhật 11:24:33 - 09/09/2013 - text_viewed 6186

1.      Hồ sơ đăng ký:

-         Tờ khai (02 bản theo mẫu);

-         Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

-         Yêu cầu bảo hộ (02 bản);

-         Các tài liệu có liên quan (nếu có);

-         Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2.      Thời hạn giải quyết:

-         Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

-         Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

-         Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

3.      Lệ phí nộp đơn:

-         Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.

-         Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

-         Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng.

-         Phí tra cứu: 120.000 đồng.

-         Lệ phí cấp bằng: 120.000 đồng.

-         Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

Các mẫu tờ khai kèm theo:

1.      Tờ khai đăng ký sáng chế

2.      Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế


Tin khác