Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cập nhật 11:36:18 - 09/09/2013 - Lượt view 3747

1.      Hồ sơ:

-         Tờ khai (theo mẫu);

-         Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản);

-         Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản);

-         Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2.      Thời hạn giải quyết:

-         Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

-         Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

-         Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

3.      Lệ phí:

-         Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.

-         Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

-         Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng.

-         Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 đồng.

-         Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.


Tin khác