Hạn mức đất ở

Hạn mức đất ở

Hỏi: 

Bố tôi tự  khai hoang đất ở năm 1972 diện tích 1946 mét vuông.

Đến ngày 09 tháng 8 năm 2004 UBND huyện mới cấp thẻ đỏ 200 mét vuông đất ở, còn lại đất vườn.
Vậy xin hỏi UBND huyện đã cấp đúng chưa? 200 mét vuông đất ở hay là hơn 200 mét vuông đất ở. 
Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:

Trường hợp của bạn, Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

Theo Điều 87 Luật đất đai 2003, Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì đất vườn ao nếu thõa mãn điều kiện là đất ở thì được công nhận là đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

“2.Đối với thửa đất có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người đang sử dụng có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật đất đai thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở”.

“5. Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất trên thì diện tích đất ở có vườn, ao được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản Điều 83, khoản 5 Điều 84 Luật đất đai”.

Căn cứ khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 Luật đất đai thì tùy vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, UNBD tỉnh, tp trực thuộc trung ương quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà tại nông thôn hoặc đô thị cho phù hợp.

Trong trường hợp của bạn, theo những thông tin bạn cung cấp thì diện tích đất 1946m2 được cha bạn khai hoang sử dụng trước 1980 và chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà đến ngày 9/8/2004.  Do bạn chưa cung cấp rõ địa phương nơi bạn có đất nên theo các quy định đã được trích dẫn trên UNBD địa phương của bạn căn cứ vào hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình cá nhân (mỗi tỉnh có một quyết định về hạn mức giao đất riêng) để xác định diện tích đất ở được cấp cho bạn.

Căn cứ trên Quyết định quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận đất ở ở mỗi địa phương, bạn có thể biết được UBND huyện đã cấp đúng cho bạn hay chưa.

Luật sư khác