Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Hỏi: 

Người bạn của tôi đến hỏi mượn tôi một số tiền nhưng nói là mượn giùm cô của bạn tôi, tôi đồng ý cho mượn 50 triệu đồng để kinh doanh, có tính lãi hàng tháng, thời gian đầu trả nợ tốt nhưng gần đây, không thấy bạn đem tiền qua trả, hỏi ra tôi mới biết bạn đã bỏ trốn về quê, hiện đang bán quán café, tôi tố cáo ra công an xã nơi tôi cư trú để yêu cầu khởi tố hình sự. Tại cơ quan công an, bạn có khai nhận vay của tôi 50 triệu và có viết giấy nhận nợ. Cơ quan công an trả lời tố cáo của tôi với nội dung không đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà chỉ giải quyết bằng vụ việc dân sự. Tôi không đồng ý. Xin cho tôi hỏi:

- Cơ quan công an giải quyết như vậy có đúng không?
- Nếu tôi muốn khiếu nại kết luận giải quyết của cơ quan công an thì tôi phải khiếu nại ở đâu? Mong luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn Luật sư.
Trả lời
Bạn hỏi cơ quan công an giải quyết như vậy có đúng pháp luật không? Chúng tôi trả lời bạn như sau: Bạn cho bạn của bạn vay tiền, có lãi không có giấy tờ vay mượn cũng không có tài sản cầm cố, cho vay để kinh doanh và bạn của bạn cũng không dùng khoản tiền vay vào những mục đích phi pháp, bạn của bạn cũng thừa nhận đã vay tiền của bạn thể hiện qua giấy xác nhận nợ cho nên trường hợp này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, việc của bạn mang bản chất dân sự, thỏa thuận cho mượn tiền, có lãi. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết như vậy là đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn muốn khiếu nại thì theo luật khiếu nại Trưởng Công an xã không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nên bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi bạn cư trú để giải quyết thỏa đáng cho bạn.

Luật sư khác