Hướng dẫn chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản

Cập nhật 10:40:26 - 03/19/2016 - Viewed: 66717
BHXH TP.HCM quyết định mở rộng chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức trực tiếp vào tài khoản ATM của người lao động đang tham gia BHXH trên địa bàn TP.HCM.
Nhằm bảo đảm người lao động nhận được tiền trợ cấp trong thời hạn do luật định và đơn vị không phải mất thời gian tổ chức chi trả trợ cấp cho người lao động, sau khi thí điểm thực hiện thành công tại một số đơn vị có số lượng lao động lớn, cơ quan BHXH TP.HCM quyết định mở rộng chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức trực tiếp vào tài Khoản ATM của người lao động đang tham gia BHXH trên địa bàn TP.HCM.

Cơ quan BHXH đề nghị các đơn vị thu thập số tài khoản của người lao động cung cấp cho cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH.

Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản thì thông báo để người lao động chủ động mở tài khoản. Những trường hợp chưa có số tài khoản hoặc cá nhân đề nghị được hỗ trợ mở tài khoản thì đơn vị liên hệ với ngân hàng nơi đang mở tài khoản thu BHXH để đề nghị. Cơ quan BHXH sẽ thanh toán toàn bộ chi phí mở tài khoản.

Trường hợp đơn vị không hỗ trợ mở tài khoản cho người lao động đề nghị thông báo cho cơ quan BHXH (bằng văn bản). Cơ quan BHXH sẽ chỉ định ngân hàng mở thẻ và thanh toán chi phí mở tài khoản.

Tài khoản này của người lao động được cơ quan BHXH sử dụng để chi trả các loại trợ cấp BHXH. Công văn 649/BHXH-CĐ của BHXH TP.HCM hướng dẫn.(xem tại đây)

Theo Pháp Luật


Tin khác