Nộp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo chế độ tiền lương

Cập nhật 10:44:58 - 08/20/2015 - Viewed: 72122
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 


 Theo đó, trường hợp người lao động (NLĐ) đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương tháng của NLĐ cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và NLĐ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng 20 tháng tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2015 trở đi. Dù vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động (NLĐ) trong trường hợp này tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu. Trường hợp NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, trước ngày 1-1-2015, người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng với người lao động và đang thực hiện hợp đồng này, tính đến ngày 1-1-2015 thời hạn hợp đồng còn ít nhất 3 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kể từ ngày này trở đi.
Cũng theo quy định tại thông tư này, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động của NLĐ thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm bảo thất nghiệp có hiệu lực.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9; các chế độ quy định tại Thông tư được áp dụng từ ngày 1-1-2015.

Theo Pháp Luật


Tin khác